نویسنده = عالم رجبی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. آموزش انرژیهای تجدید‌پذیر در ایران

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 77-90

صادق مطهر؛ علی اکبر عالم رجبی