موضوعات = ارزشیابی، کیفیت و نوآوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

علیرضا لاری؛ مهدی کفائی