موضوعات = ارزشیابی برنامه ها و دروس مهندسی
تعداد مقالات: 2
2. سنجش و ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی تخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی کرک پاتریک

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 43-62

محمدابراهیم صادقی؛ حمید عرفانیان خانزاده؛ حسین وهابزاده