موضوعات = تحقیق و پژوهش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای وضعیت کنونی پژوهش در زمینه فنی‌مهندسی با محوریت رشته مهندسی مکانیک

دوره 21، شماره 82، تابستان 1398، صفحه 31-57

مجید صفار اول؛ محمدرضا اسلامی؛ نوید زهتابیان رضائی؛ محمدحسین نهاوندیان