دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 1-134 
6. به‌کارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری

صفحه 101-112

منوچهر تمیزی؛ جمال الدین سهیلی؛ فریبا البرزی؛ حسین ذبیحی


7. طراحی الگوی توسعه همکاری‌های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه

صفحه 113-131

سید احمد محمدی حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی نعمتی؛ علی محمد رضایی