دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، بهار 1399 
2. شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق مهندسی با رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصه

صفحه 23-45

مهدی صفایی؛ اردلان فیلی؛ امید جباری؛ سید احمد جنابعلی جهرمی


6. صلاحیت‌های اعضای هیأت علمی برای آموزش تنوع زیستی و محیط زیستی با رویکرد تحلیل محتوا

صفحه 107-126

حمید موحد محمدی؛ مونا بابایی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر؛ امیر افضلی گروه