دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 1-125 
5. پیشنهادی برای نظام آموزش مهندسی مواد

صفحه 55-72

جلال حجازی دهاقانی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ سعید ناطق؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ کمال جانقربان؛ پرویز فرهنگ