دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 1-199 
3. فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجویان

صفحه 1-19

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ سعید ناطق؛ کمال جانقربان


8. هدف های اشتغالی آموزش مهندسی مواد

صفحه 91-111

جلال حجازی؛ غلامحسین دانشی؛ پرویز دوامی