دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 1-159 
4. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مهارت محور در بخش صنعت

صفحه 47-65

هومن دوستی؛ اباصلت خراسانی؛ یزدان محمدبیگی


9. تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی: گذشته، حال و آینده

صفحه 137-158

ژیلبرت لاپرت؛ مهدی مهنام (مصاحبه ، ترجمه و تنظیم)؛ احسان نیکبخش(مصاحبه، ترجمه و تنظیم)