دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 1-151 
2. آینده فناوری نانوالکترونیک

صفحه 23-54

محمد حسن آرام؛ طه رجب زاده؛ مجید عالی زاده؛ سینا خراسانی


4. کارایی سنجش علمی بر اساس شاخص مقاله، در نظام آموزش فنی-مهندسی ایران

صفحه 75-101

صادق جلالی؛ مرتضی مجرد؛ حسین معماریان؛ محمود شاه آبادی


6. تبیین ظرفیت بالقوه در توسعه دانشگاه کارآفرین با مطالعه‌ای در دانشگاه مازندران

صفحه 129-150

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ کرم سینا؛ مسعود بسطامی