دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 1-269 
6. گوناگونی آموزشی مهندسی مکانیک

صفحه 87-123

محمود شاکری؛ محمد حسین یاس؛ محمد محمدی اقدم؛ منوچهر صالحی


7. شناخت ساختار آموزش کارشناسی مهندسی مکانیک درایران و مقایسه آن با برخی دانشگاه‌های جهان

صفحه 125-158

مجید صفار اول؛ مینا روحانی؛ امیر حسین قاسمی؛ فرزاد قنبری؛ وحید فخاری؛ فریدالدین بهزاد؛ وحید نظری