دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1386، صفحه 1-191 
5. روشی نوین برای انتقال توان در ولتاژ‌های زیاد

صفحه 83-102

عبدالرضا رحمتی؛ سید ادیب ابریشمی؛ ابراهیم عبیری؛ حسین مهربان جهرمی