دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 1-175 
7. مراکز رشد مجازی ابزاری در راستای توسعه کارآفرینی در دانشگاه‏ها

صفحه 101-124

سیامک فرشاد؛ محمد فتحیان؛ بابک ابراهیمی؛ سروش نالچیگر


8. طراحی و پیاده سازی سیستم شبکه ای امنیت، نظارت وحفاظت ملی

صفحه 125-145

حسین مهربان جهرمی؛ برهان جلائیان؛ عباس مهربان جهرمی؛ محسن مصلی نژاد