دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 1-184 
4. ارائه راهکارهایی ¬ برای بهبود برنامه آموزشی رشته مهندسی شیمی در ایران

صفحه 75-99

ساغر معصومی گودرزی؛ رحمت ستوده قره باغ؛ سهیلا گرجی کندی