دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1393، صفحه 1-156 
1. افق‌های نو در مهندسی کنترل

صفحه 1-30

محمد جواد یزدان پناه؛ ابوالفضل یغمایی؛ حامد آگاهی؛ غزل منتصری؛ سپهرالدین طباطبایی؛ آلاله وفایی


3. شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق

صفحه 47-79

محمود فتوحی فیروزآباد؛ محمد رستگار