چاپ ویژه نامه آموزش از راه دور

فصلنامه آموزش مهندسی ایران در نظر دارد یکی از شماره های خود را به ویژه نامه ای

با موضوع «بررسی آموزش از راه دور (برخط)" اختصاص دهد. از علاقمندان خواهشمندیم

در صورت تمایل مقالات خود را در این زمینه به سامانه فصلنامه ارسال نمایند.