ویژه نامه آموزش مهندسی به زبان انگلیسی

فصلنامه آموزش مهندسی ایران در نظر دارد هرساله یک ویژه نامه پیرامون محورهای آموزش مهندسی و علوم به زبان انگلیسی منتشر کند. خواهشمند است در صورت تمایل مقالات خود را در این زمینه به سامانه فصلنامه ارسال نمایند.