شناسایی موانع تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مهندسان و کارآموزان حوزه‌ آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور

پوراندخت نیرومند؛ مرضیه ملااکبری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید زارع خورمیزی؛ حمیده قنبری

دوره 20، شماره 79، آذر 1397، صفحه 139-154

https://doi.org/10.22047/ijee.2019.147358.1573

بررسی مشکلات و تنگناهای رؤسای دانشگاهها در توسعه واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره‌وری پژوهشی در دانشگاههای صنعتی و غیر صنعتی (یک بررسی کیفی)

محمد حسن پرداختچی؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید حسن زاده

دوره 13، شماره 50، شهریور 1390، صفحه 91-103

https://doi.org/10.22047/ijee.2011.710