کارگاه عمومی: درسی برای مهارت‌آموزی یا فرصتی برای نمایش دورنمای حرفه مهندسی

شهریار کابلی؛ صیاد نصیری؛ حمید حق شناس گرگانی؛ مهدی متقی پور؛ علیرضا جهانتیغ پاک؛ غلامرضا پیرچراغی؛ جمال ارغوانی هادی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.325828.1885

ارائه یک روش سیستماتیک پیشگیرانه برای جلوگیری از آثار نامطلوب آموزش برخط دروس دانشگاهی، طی همه‌گیری کووید-19

حمید حق شناس گرگانی؛ علیرضا جهانتیغ پاک؛ علیرضا حائری زاده نبوی؛ شریف شعبانی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.324478.1882

تطبیق برنامه دروس گرافیک مهندسی با رویکردهای مدرن طراحی با استفاده از یک روش داده‌کاوی هایبریدی مبتنی بر به‌کارگیری تابع کیفیت و تحلیل چندمعیاره DEMATEL به‌صورت فازی

حمید حق شناس گرگانی؛ علیرضا جهانتیغ پاک

دوره 22، شماره 86، شهریور 1399، صفحه 55-83

https://doi.org/10.22047/ijee.2020.212668.1708