زیست‌شناسی؛ رکن جدیدی در مهندسی شیمی گذار از «مهندسی شیمی» به «مهندسی شیمی و زیست‌شناسی» بخش 1: ضرورت، محتوای آموزشی و مباحث پژوهشی

اردلان گنجی زاده؛ امید وحیدی؛ سید نظام الدین اشرفی زاده

دوره 19، شماره 74، شهریور 1396، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22047/ijee.2017.80006.1449