شایستگی‏ های دانشجویان مهندسی و الزامات دانشگاه‏ ها و مراکز آموزش عالی برای انطباق با صنعت 4.0: مطالعه ‏ای مبتنی بر روش فراترکیب

مصیب بامری؛ قاسم سلیمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ سید علی اکبر صفوی؛ مهدی محمدی

دوره 24، شماره 96، اسفند 1401، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.352365.1930

بررسی دیدگاه دانشجویان رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه علمی کاربردی شیراز درباره اثربخشی برنامه‌های درسی بر اساس مدل اصلاح شده چشم شایستگی

آمنه کشاورز؛ سعید احمدی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1398، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22047/ijee.2019.165256.1611