بررسی دیدگاه دانشجویان رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه علمی کاربردی شیراز درباره اثربخشی برنامه‌های درسی بر اساس مدل اصلاح شده چشم شایستگی

آمنه کشاورز؛ سعید احمدی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1398، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22047/ijee.2019.165256.1611