شایستگی‌ها و توانمندی‌های دانشجویان مهندسی و الزامات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای انطباق با صنعت 4.0 : مطالعه‌ای مبتنی بر روش فراترکیب

مصیب بامری؛ قاسم سلیمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ سید علی اکبر صفوی؛ مهدی محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

ارائه مدلی برای ارتقاء هوش رقابتی دانشگاه‌های صنعتی سطح یک شهر تهران )مورد مطالعه: دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی)

پریوش جعفری؛ ماندانا یاوری؛ نادر قلی قورچیان؛ اصغر زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401