ارائه یک روش سیستماتیک پیشگیرانه برای جلوگیری از آثار نامطلوب آموزش برخط دروس دانشگاهی، طی همه‌گیری کووید-19

حمید حق شناس گرگانی؛ علیرضا جهانتیغ پاک؛ علیرضا حائری زاده نبوی؛ شریف شعبانی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.324478.1882

مطالعة کیفی پیش‌بایست‌های اجرای رویکرد ترسیم برنامةدرسی در رشته‌های مهندسی (مورد مطالعه: گروه‌های مهندسی دانشگاه کاشان)

شفیعه ستاری؛ احمد مدنی؛ علی اکبر عباسیان آرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

https://doi.org/10.22047/ijee.2023.368204.1947