آ

 • آراسته، حمیدرضا شناسایی مؤلفه ‏های مؤثر بر فرایند یاددهی-‏یادگیری، برای تربیت دانشجویان مهندسی با اشتغال‏ پذیری بالا [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 7-27]

پ

 • پاشایی، عزیزه بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 1-23]

ج

 • جمالی، معصومه شناسایی مؤلفه ‏های مؤثر بر فرایند یاددهی-‏یادگیری، برای تربیت دانشجویان مهندسی با اشتغال‏ پذیری بالا [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 7-27]

ح

 • حسنی، محمد بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 1-23]

 • حسنی، محمد مدل‏ یابی تأثیر کیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 29-53]

خ

 • خلیلی خضرآبادی، مهدیه مدل‏ یابی تأثیر کیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 29-53]

س

 • ستاری، شفیعه مطالعۀ کیفی پیش‌بایست‌های اجرای رویکرد ترسیم برنامۀ درسی در رشته‌های مهندسی (مورد مطالعه: گروه‌های مهندسی دانشگاه کاشان) [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 97-123]

ش

 • شهبازی، کیومرث بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 1-23]

 • شهرکی، محمد رضا شناسایی آلویت‌بندی عوامل اثر گذاری کاهش داوطلبان رشته‌های مهندسی از دیدگاه دانش‌آموزان پایه دوازدهم (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 83-106]

ط

 • طاهری، سید محمود بررسی چالش‏های آموزش الکترونیکی درس احتمال و آمار مهندسی [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 125-150]

ع

 • عباسیان، حسین شناسایی مؤلفه ‏های مؤثر بر فرایند یاددهی-‏یادگیری، برای تربیت دانشجویان مهندسی با اشتغال‏ پذیری بالا [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 7-27]

 • عباسیان آرانی، علی اکبر مطالعۀ کیفی پیش‌بایست‌های اجرای رویکرد ترسیم برنامۀ درسی در رشته‌های مهندسی (مورد مطالعه: گروه‌های مهندسی دانشگاه کاشان) [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 97-123]

 • عبداللهی، بیژن شناسایی مؤلفه ‏های مؤثر بر فرایند یاددهی-‏یادگیری، برای تربیت دانشجویان مهندسی با اشتغال‏ پذیری بالا [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 7-27]

 • عزتی، میترا تبیین رابطه شایستگی‏های دانش‏آموختگان فنی مهندسی و روحیه کارآفرینی با میانجی‏گری اخلاق حرفه‏ای مهندسی [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 55-82]

 • علم الهدی، جمیله بررسی زیرساخت‌های فلسفی آموزش اخلاق مهندسی (یک بررسی نظام‌مند) [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 25-41]

ف

 • فتحی، رضا مدل‏ یابی تأثیر کیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 29-53]

ک

 • کابلی، شهریار اثربخشی کارگاه مهارت‌افزایی کوتاه‌مدت گیربکس اتوماتیک بر مبنای مدل ارزیابی کرک پاتریک [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 43-63]

 • کریمی، پرهام ماندگارسازی رابطه توان خودرو به کمک تصاویر مناسب [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 65-95]

 • کلاهی، مهدی هم‏ افزایی رویکردهای مهندسی انسان‏ گرایانه، بوم‏ گرایانه، جهان‏ شمول و کل‏ نگر برای بازنگری آموزش مهندسی [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 107-125]

گ

م

 • محمدمرادی، اصغر آموزش درس «آشنایی با معماری جهان» در ایران: تحلیل مضمونی دیدگاه ‏های مدرسان [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 127-151]

 • محمدی، آرزو بررسی چالش‏های آموزش الکترونیکی درس احتمال و آمار مهندسی [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 125-150]

 • مدنی، احمد مطالعۀ کیفی پیش‌بایست‌های اجرای رویکرد ترسیم برنامۀ درسی در رشته‌های مهندسی (مورد مطالعه: گروه‌های مهندسی دانشگاه کاشان) [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 97-123]

 • مصطفوی، زینب السادات تبیین رابطه شایستگی‏های دانش‏آموختگان فنی مهندسی و روحیه کارآفرینی با میانجی‏گری اخلاق حرفه‏ای مهندسی [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 55-82]

 • معماریان، غلامحسین آموزش درس «آشنایی با معماری جهان» در ایران: تحلیل مضمونی دیدگاه ‏های مدرسان [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 127-151]

 • مهاجران، بهناز بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 1-23]

 • مهاجران، بهناز مدل‏ یابی تأثیر کیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 29-53]

 • میرشکاری، فائزه شناسایی آلویت‌بندی عوامل اثر گذاری کاهش داوطلبان رشته‌های مهندسی از دیدگاه دانش‌آموزان پایه دوازدهم (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان) [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 83-106]

 • میرنظامی ضیابری، سیدمجید آموزش درس «آشنایی با معماری جهان» در ایران: تحلیل مضمونی دیدگاه ‏های مدرسان [دوره 25، شماره 98، 1402، صفحه 127-151]

ن

 • نصیری، صیاد اثربخشی کارگاه مهارت‌افزایی کوتاه‌مدت گیربکس اتوماتیک بر مبنای مدل ارزیابی کرک پاتریک [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 43-63]

ی

 • یگانه، سمانه بررسی زیرساخت‌های فلسفی آموزش اخلاق مهندسی (یک بررسی نظام‌مند) [دوره 25، شماره 97، 1402، صفحه 25-41]