نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

ریئس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، عضو فرهنگستان علوم

چکیده

دانشها و فناوریها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی نو اکثراٌ آفریده جوامع غربی هستند و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی آفرینندگان خود را به همراه می آورند. شرط به کارگیری درست و کارا و صرفه جویانه و عاری از تنش از این امکانات و دستاوردها، شناخت ارزشها و باورهای اجتماعی آنها و فراهم کردن بسترهای مناسب فرهنگی برای کنار آمدن با تبعات و الزامات آنهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and educational dificulties in education and research in the country

نویسنده [English]

  • Y. Soboti

چکیده [English]

Not available