نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد روه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

 با توجه به اهمیت منابع تاریخی نوشته شده در زمینه مهندسی عمران، در نوشتار حاضر خلاصه‌ای از سیر تحول فعالیت‌های مهندسی عمران در جهان و ایران از سه منبع اصلی استخراج و ارائه شده است. در بررسی این منابع با مروری بر پیشینة علم در جهان و سیر تحول آن، به بررسی و تلخیص تاریخ صنعت و اختراع ، مبانی تمدن صنعتی ، مراحل ماشینیسم و پیشرفت آن و همچنین، تکنیک‌های تمدن صنعتی و تحول فعالیت مهندسی پرداخته شده و در انتها به طور گزینشی ، اطلاعات مربوط به تکنیک‌های ساختمان، پل‌ها و سدهای احداث شده در اعصار و کشورهای مختلف و ایران باستان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Literature Survey in the Field of Civil Engineering in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolhassan Vafaei 1
  • Ali kaveh 2
  • Majed Sadegh azar 3

1 Professor Sharif University of Technology, School of Civil Engineering

2 Professor Iranian University of Science and Technology, Civil Engineering Faculty

3 Professor University of Tehran, Faculty of Engineering Civil Engineering Department

چکیده [English]

A literature survey has been conducted, documented and published on the work of Iranian researchers and scientists in different fields of civil engineering. In addition, the history of science related to civil engineering and its evolutionary process has been investigated. Based on this research, case studies have been presented in the area of construction of dams in different historical eras of ancient Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil engineering
  • construction of dams
  • historical studies