نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده

‌ شبکه گسترده جهانی وب فرصت مناسبی برای طراحی و آنالیز سیستم‌های کنترل از طریق اینترنت به وجود آورده است. تعداد بسته‌های نرم‌افزاری بر پایه ـ وب برای یاری رساندن در امر آموزش و طراحی سیستم های کنترل در حال توسعه است. امروزه، یکی از کاربردهای جالب در سیستم‌های کنترل، آزمایشگاه های از راه دور است. در این مقاله ابتدا اطلاعاتی در باره آزمایشگاه از راه دور ارائه و سپس، دو قسمت اساسی؛ یعنی شبیه‌سازی و کنترل سیستم‌های واقعی با جزئیات همراه با تکنیک‌ها و روش های اصولی ویژه توضیح داده شده است. در پایان، آزمایش‌ها و خط مشی‌های جدید برای حالت واقعی و توسعه در آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Internet in the Educational and Research Engineering Laboratories of Engineering Faculties

نویسندگان [English]

  • Fereydon Shabaninia 1
  • Davood Tavakolpoor 2

1 Assistant Professor Shiraz University, Faculty of Engineering

2 Shiraz University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

The World Wide Web has provided an opportunity for design and analysis of control systems through the Internet. An increasing number of Web-based software packages have been developed to enhance the teaching and design of control systems. Today, one of the most popular applications in control systems is remote laboratories. First, the concept and background information of the remote laboratory" are described. The two main parts, the simulation and the control of real systems, are explained in detail with the specific underlying methods and techniques. Finally, experiences and new approaches to actual and future development are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • remote laboratory
  • web-based control
  • remote simulation
  • web pages
  • IEI
  • java
  • MATLAB
  • Ch