نتایج انتخابات دوره چهارم هیأت مدیره و بازرسان و مصوبات مجمع عمومی نوبت دوم انجمن- 31 خردادماه

نتایج انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن و همچنین مصوبات مجمع به شرح زیر اعلام می گردد:

اعضای هیأت مدیره اصلی:

رضا فرجی دانا، حسین معماریان، سعید سهراب پور، علی اشرفی زاده، علی مقداری، محمود کمره ای وملودی خادم ثامنی

اعضای هیأت مدیره علی البدل: 

حسین ساسانی و محمود موسوی مشهدی

 بازرسان اصلی:

جعفرتوفیقی و عباس بازرگان

بازرس علی البدل:

مسعود یحیایی


مصوبات مجمع

- گزارش هیأت مدیره، خزانه دار و هیأت بازرسان مورد تأیید قرار گرفت.

روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات تعیین شد.
- میزان حق عضویت دانشجویی مبلغ 250.000 ریال، اعضای پیوسته و وابسته  750.000 ریال  تعیین شد. میزان حق عضویت سطوح حقوقی تغییری نکرد.
- رئوس برنامه اجرایی سال 1397 انجمن تصویب شد