1 . در راستای اهداف و وظایف گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران " فصلنامه آموزش مهندسی ایران" برای بررسی، تحلیل و ارتقای حرفه مهندسی ر ایران و ایجاد   بستر مناسب برای اشاعه اطلاعات و دانسته های علمی، ارائه تجربیات و دستاوردهای پژوهشگران آموزش مهندسی و تقویت دانش مهندسان و صنعتگران منتشر می شود.

 

 2. اولین شماره این فصلنامه در بهار 1378 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است. از کلیه علاقمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، صاحبنظران و صنعتگران دعوت می شود مقالات پژوهشی خود را از طریق ثبت نام در سامانه فصلنامه ارسال فرمایند.

 

  طبق مصوبه یکصدو نودو نهمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 1396/12/6 با تمدید رتبه علمی ـ پژوهشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران موافقت به عمل آمد.

 جهت اطلاع، طبق ماده واحده «نحوه اعتبار گذاری نشریات فرهنگستان ها ی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 267 مورخ 1393/1/19  شورای عالی انقلاب فرهنگی» به فرهنگستان اجازه داده شده است در خصوص رتبه بندی نشریات خود اقدام نمایند. با این تأیید، مجوز نشریات مزبور از نظر کمیسیون های نشریات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مصوب و معتبر تلقی خواهد شد.

 انتشار مقاله در فصلنامه بدون هیچگونه هزینه برای نویسندگان است.

 

الف. توسعه آموزش مهندسی
- مرزهای نو در آموزش مهندسی
- طراحی دروس و برنامه های جدید
- آینده آموزش مهندسی در ایران و جهان
- استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در مهندسی
- آموزش بر خط (الکترونیک) مهندسی
- آموزش مهندسی در جهت توسعه پایدار
- آموزش های بین رشته ای مهندسی
- توسعه علمی و فناوری
- تنوع در آموزش مهندسی

پ. تحقیق و پژوهش
- جایگاه تحقیق و پژوهش در آموزش مهندسی
- پژوهش در آموزش مهندسی
- تاریخ علوم و فناوری در مهندسی
- تجربیات بومی مهندسی در آموزش و مستند سازی
ت. ارتقای فرهنگ علوم انسانی
- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در آموزش مهندسی
- نقش علوم انسانی در آموزش مهندسی
- اخلاق مهندسی
- اخلاق آموزش
- اخلاق پژوهش

ب. ارزشیابی، کیفیت و نوآوری
- شناخت شناسی و تعیین عوامل مؤثر در
تفکر و دانش مهندسی
- ارزشیابی برنامه ها و دروس مهندسی
- روش های نوین یاددهی و یادگیری در
آموزش مهندسی
- چگونگی استفاده از روش ها، ابزارها و معیارهای ارزیابی در توسعه مهندسی
- کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی در ارتقا آموزش مهندسی

ث . آموزش در سایر رشته های علوم(ریاضی، فیزیک، شیمی و روانشناسی و علوم تربیتی)


- مقالات علمی ـ پژوهشی مرتبط با آموزش در رشته های فوق