نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه کاربرد مهندسی کنترل مخصوص به دسته‌ای خاص از رشته‌ها نیست و گسترۀ وسیعی از مسائل روزمره را دربرمی‌گیرد. بنابراین درس کنترل خودکار به‌عنوان یک درس سهواحدی در بسیاری از رشته‌های مهندسی ارائه می‌شود. دسترسی نداشتن به اهداف آموزشی درس کنترل خودکار علاوه بر زیانهای کوتاه‌مدت آموزشی مذکور، باعث کاهش توانایی دانش‌آموختگان در بازار کار خواهد‌ شد. در این مقاله روشی نوین بر مبنای نرم‌افزار متلب برای ارتقای کیفیت برنامۀ آموزشی درس کنترل خودکار ارائه شده ‌است. ازآنجاکه دانشجویان تمایل زیادی به استفاده از محیط برنامه‌نویسی متنی ندارند، بستۀ نرم‌افزاری مذکور محیطی گرافیکی دارد. برای بررسی میزان تأثیر نرم‌افزار بر روی کیفیت آموزش درس کنترل خودکار از روش توصیفی ـ پیمایشی  استفاده‌ شده است. نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر قابل‌توجه پیاده‌سازی این روش در راستای افزایش کیفیت آموزشی درس کنترل خودکار در رشته‌های مهندسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching Control Engineering Using a Complementary Software

نویسندگان [English]

  • Negin Nikafrooz 1
  • Ehsan Azadi Yazdi 2

1 MS. Student, School of Mechanical Engineering, Tehran University

2 Assistant Professor, School of Mechanical Engineering, Shriaz University

چکیده [English]

Nowadays, automatic control and its applications appear in many scientific and industrial fields; hence automatic control course is introduced as a mandatory course in many engineering disciplines. The goal of this course is to provide basic concepts of control engineering and to develop control system analysis and synthesis skills. Failure in achieving educational goals of automatic control results in both educational and job market losses for students. This paper proposes a new method based on MATLAB to enhance automatic control learning. A software based on MATLAB is developed which contains a number of complementary automatic control problems and examples. The developed software has a graphical interface that facilitates the learning process. The effectiveness of the software is investigated trough a survey. Results of the survey show that the software has an outstanding effect on teaching performance. Moreover, according to the results, students evaluated the software as being very easy to use.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational software
  • automatic control
  • education quality
  • MATLAB
  • E-education