وظایف و لیست داوران

داور در موارد زیر نباید داوری مقاله را قبول کند:­

  • تشخیص دهد صلاحیت نقد و ارزیابی مقاله را ندارد.
  •  اگر هرگونه مشکل کاری یا شخصی با نویسنده یا نویسندگان مقاله داشته باشد.
  •  هرگونه شرایط و موقعیت دیگری که به نحوی موجب تبعیض و تعصب در روند داوری شود.

داور باید بکوشد تا نقدی صحیح، موشکافانه و سازنده ارائه دهد

داوران متعهد هستند به محض تشخیص مشابهت اساسی با مقاله‌ای که قبلا به چاپ رسیده است، به سردبیر اطلاع دهند.

  • اگر داور با هرکدام از همکاران خود در مورد خاصی مشورت کرده است، نام مشاور و یا همکار مربوطه و نیز موضوع مورد مشورت باید به سردبیر اطلاع داده شود.

برای اطلاع از اصول اخلاقی داوری اینجا کلیک کنید.

چگونگی اظهار نظر داور محترم

جدول داوری مقالات

(شایان ذکر است که فرم آنلاین داوری مقالات در صفحه شخصی داوران موجود است)

 

 نظرات داور به نویسنده

  نظرات محرمانه داور برای سردبیر

 

مقاله ویرایش شده

 

 

                                                                                                لیست داوران سال 1401

نام
نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی تحصیلات کشور شهر سمت / سازمان
مرتضی اکبری mortezaakbari@ut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران   دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
جلیل آقا راشد محصل jrashed@ut.ac.ir استاد دکترای تخصصی ایران تهران استاد دانشکده مهندسی برق  و کامپیوتر دانشگاه تهران
مصطفی شاطریان shaterian@uk.ac.ir استادیار دکترای تخصصی      
جواد آراسته javadaraste68@gmail.com سایر دکترای تخصصی ایران کرمان بخش مهندسی مواد و متالورژی - دانشکده فنی شهید دادبین کرمان - کرمان - ایران
حمیدرضا شریف hsharif@shirazu.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران شیراز دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمد تقی تقوی فرد drtaghavifard@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی ایران   دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی - تهران- ایران
علی یاسینی a_yas1363@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی ایران ایلام دانشیار، دانشکده علوم تربیتی(مدیریت آموزشی) دانشگاه ایلام
علی یاسینی a_yas1363@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی ایران ایلام دانشیار، دانشکده علوم تربیتی(مدیریت آموزشی) دانشگاه ایلام
حسین جعفری ثانی hsuny@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
گلنار مهران gmehran@alzahra.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران   دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ستاره موسوی setarehmousavi@gmail.com سایر دکترای تخصصی ایران   گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
مرتضی اکبری mortezaakbari@ut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران   دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
علی کشاورززاده keshavarz.ali66@gmail.com سایر دانشجوی دکترا ایران   انشجویدکتری  تخصصی  برنامهریزیتوسعه  آموزش  عالی،  گروه  علوم  تربیتی،  دانشکده  علوم  انسانی  و  اجتماعی، دانشگاه کردستا
علی کشاورززاده keshavarz.ali66@gmail.com سایر دانشجوی دکترا ایران   انشجویدکتری  تخصصی  برنامهریزیتوسعه  آموزش  عالی،  گروه  علوم  تربیتی،  دانشکده  علوم  انسانی  و  اجتماعی، دانشگاه کردستا
عاطفه ریگی atefe.rigi@gmail.com سایر دکترای تخصصی      
حسین کارشکی kareshki@um.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران   گروه آموزشی روانشناسی مشاوره و تربیتی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کیخا ahmadkeykha8984@gmail.com سایر دانشجوی دکترا ایران   دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه تهران
رضا مهدی iamahdi@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی ایران تهران استادیار گروه آینده پژوهی و سرپرست آموزش و امور پژوهشی و انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
علی بوداقی a.boudaghi@scu.ac.ir استادیار دکترای تخصصی ایران اهواز دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم اجتماعی
علی بوداقی a.boudaghi@scu.ac.ir استادیار دکترای تخصصی ایران اهواز دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم اجتماعی
سعیده تقی زاده saide.taghizade@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی ایران تهران مدرس دانشگاه تهران
احمدرضا نصر اصفهانی arnasr@edu.ui.ac.ir استاد دکترای تخصصی ایران اصفهان استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
فرخنده جبلی عاملی fameli@ut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران   اقتصاد نظری ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران ، ایران ، تهران
محمد یمنی دوزی سرخابی m.yamanidouzi@gmail.com استاد دکترای تخصصی ایران تهران استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
سعید احمدی saeedahmadi1430@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی ایران شیراز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،
محبوبه تقی زاده mah_taghizadeh@iust.ac.ir استادیار دکترای تخصصی ایران   گروه زبانهای خارجی. دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهین همایون آریا ho_arya@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی ایران    
سپیده بارانی sepidehbarani2@gmail.com   دکترای تخصصی ایران تهران مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای
سید احمد محمدی حسینی hoseiniabbas72@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی ایران   استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
محمد میرکمالی mkamali@ut.ac.ir استاد       دانشگاه تهران
شروان عطایی ataei@iust.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن
مرتضی اکبری mortezaakbari@ut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران   دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
محمدرضا زارع بنادکوکی mr.zare.yazd@gmail.com استادیار دکترای تخصصی ایران یزد استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد.
احمد یعقوبی فرانی yaghoubi@basu.ac.ir استادیار دکترای تخصصی ایران   عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
حسین زینل hzeynal@gmail.com استادیار دکترای تخصصی ایران   گروه مهندسی برق و کامپیوتر، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بلوار طالقانی، بوئین زهرا، قزوین ، ایران
خدیجه آذر azarkh889@yahoo.com سایر دکترای تخصصی ایران ardabil گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران
مجید دارابی majid.darabi12@gmail.com استادیار دکترای تخصصی ایران تهران دانشگاه تهران
محمدمهدی خبیری mkhabiri@yazd.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران یزد دانشگاه یزد/دانشکده مهندسی عمران
فهیمه کلاهدوز math65fa@gmail.com   دکترای تخصصی      
حمید حق شناس گرگانی h_haghshenas@sharif.edu استاد دکترای تخصصی ایران Tehran عضو هیئت علمی مرکز گرافیک مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران، ایران
غلامرضا پازوکی ghpazuki@aut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران تهران عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داود رشتچیان rashtchian@sharif.edu استاد دکترای تخصصی     استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
غلامعلی احمدی ahmadygholamali@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی ایران   دانشیار دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی (تهران) گروه مطالعات برنامه درسی
وحید چوپانکاره choopankareh@ut.ac.ir استادیار   ایران Tehran گروه آمزشی طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
محسن نظرزاده زارع nazarzadehzareh@gmail.com استادیار دکترای تخصصی ایران ملایر ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محسن نظرزاده زارع nazarzadehzareh@gmail.com استادیار دکترای تخصصی ایران ملایر ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد صالح اولیاء owliams@yazd.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران یزد دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
پیمان یارمحمدزاده dr.peyman.ymz@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی ایران   رئیس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی
عبدالمطلب رضایی abrezaei@ut.ac.ir     ایران   دانشگاه تهران
سعید احمدی saeedahmadi1430@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی ایران شیراز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،
Mohammad Hamidizadeh m-hamidizadeh@sbu.ac.ir استاد دکترای تخصصی ایران Tehran عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
فیروز بختیاری نژاد baktiari@aut.ac.ir استاد دکترای تخصصی ایران تهران استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی دهقانی سلطانی ma.dehghani22@vru.ac.ir استادیار دکترای تخصصی ایران   استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
مطهره حمزه رباطی mhamze_robati@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی      
عبدالمطلب رضایی abrezaei@ut.ac.ir     ایران   دانشگاه تهران
عبدالرضا جغتایی joghatae@sharif.edu دانشیار دکترای تخصصی ایران تهران دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رضا ولی زاده valizadeh03@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی      
جواد آراسته javadaraste68@gmail.com سایر دکترای تخصصی ایران کرمان بخش مهندسی مواد و متالورژی - دانشکده فنی شهید دادبین کرمان - کرمان - ایران
مجید بازارگان bazargan@kntu.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی ایران تهران دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صادق حامدی نسب hamedi_s@birjand.ac.ir استادیار دکترای تخصصی ایران بیرجند دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی
علی بوداقی a.boudaghi@scu.ac.ir استادیار دکترای تخصصی ایران اهواز دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم اجتماعی
خدیجه آذر azarkh889@yahoo.com سایر دکترای تخصصی ایران ardabil گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران
جلال اکبری j.akbari@basu.ac.ir     ایران   دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
وحید چوپانکاره choopankareh@ut.ac.ir استادیار   ایران Tehran گروه آمزشی طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران