براساس بند 9 از ماده 2 اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران موضوع " اشاعه اطلاعات و دانسته های علمی از طریق انتشار مجلات و کتب علمی و پژوهشی بالاخص نتایج تحقیقات و یافته های جدید علمی و فرهنگی در سطح کشور و جهان" گروه علوم مهندسی فرهنگستان فصلنامه آموزش مهندسی ایران را منتشر می نماید.

اولین شماره این فصلنامه در بهار 1378 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

هدف توسعه علوم آموزش مهندسی، حرفه مهندسی، جایگاه مهندسی در ارتقای توسعه پایدار صنعت کشور، تعامل صنعت و دانشگاه، مشارکت فعال با انجمن های مهندسی و ارتباط علمی با صاحبنظران حوزه مهندسی ملی و بین المللی می باشد.

این نشریه با شرایط ذیل منتشر می شود:

1-فصلنامه آموزش مهندسی ایران با دسترسی باز (CC) است و حق چاپ و انتشار برای نویسندگان محفوظ است.

2-فصلنامه هیچ گونه هزینه داوری، چاپ و انتشار از نویسندگان دریافت نمی­کند.

3-فصلنامه آموزش مهندسی ایران همکاری بین محققان ، ناشران و سایر علاقمندان را برای در دسترس قرار دادن اطلاعات و داده های ثبت شده بدون هیچ گونه محدودیتی حمایت می کند.

4-فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.

5- نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و سردبیر باید براساس مواد مندرج در بخش اخلاق انتشار مقاله و اصول مندرج در (COPE) مندرج شده عمل نماید.

6- مقالات دریافتی ابتدا با استفاده از نرم افزار موجود در سامانه بررسی می شوند. همچنین شناخت اصالت مقاله، رعایت اخلاق پژوهش و صحت مالکیت با نرم افزار همیاب   ارزیابی می شوند.

7-فصلنامه مقالاتی که حاصل کار پژوهشی بوده و پیرامون محورهای مندرج در زمینه های انتشاراتی است در فرایند داوری قرار می دهد.

8-نویسنده مسئول باید هنگام بارگذاری مقاله فرم تعهد اخلاقی و فرم تعارض منافع را تکمیل، امضا و ارائه دهد.

9-فصلنامه به صورت دیجیتالی در منابع زیر آرشیو می شود.

الف- گوگل اسکولار

ب- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پ- پروکوئست ProQuest

ت- ابسکو EBSCO

ث- سیویلیکا

ج- مگ ایران

چ- ویراساینس

ح- پیرسون

خ- کتاب جهانی

د- بریتانیکا

ذ- جی گیت

ر- سای اکسپلور

ز- سای ایندکس

ژ- ریسرچ بایب

س- ASI

ش- گنجینه اسناد ( کتابخانه ملی ایران)

ص- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

ض-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

10- مقالات دریافتی از نظر سرقت ادبی و علمی با نرم افزار ( همیاب) یا در اینترنت بررسی می شوند.

11- نوبت های چاپ: فصلنامه

12- زبان نشریه: فارسی و چکیده و مراجع به انگلیسی

13- نمایه شده: بلی

14- نوع داوری: دوسو ناشناس با نظر حداقل 2 داور

15- نوع نشریه: علمی و پژوهشی

16- حوزه تخصصی: مباحث پیرامون آموزش علوم و مهندسی

17-مقالات چاپ شده در این نشریه دارای شناسه DOI  و DOR می باشند.

 

موضوعات فصلنامه:

الف. توسعه آموزش مهندسی
- مرزهای نو در آموزش مهندسی
- طراحی دروس و برنامه های جدید
- آینده آموزش مهندسی در ایران و جهان
- استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در مهندسی
- آموزش بر خط (الکترونیک) مهندسی
- آموزش مهندسی در جهت توسعه پایدار
- آموزش های بین رشته ای مهندسی
- توسعه علمی و فناوری
- تنوع در آموزش مهندسی

پ. تحقیق و پژوهش
- جایگاه تحقیق و پژوهش در آموزش مهندسی
- پژوهش در آموزش مهندسی
- تاریخ علوم و فناوری در مهندسی
- تجربیات بومی مهندسی در آموزش و مستند سازی
ت. ارتقای فرهنگ علوم انسانی
- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در آموزش مهندسی
- نقش علوم انسانی در آموزش مهندسی
- اخلاق مهندسی
- اخلاق آموزش
- اخلاق پژوهش

ب. ارزشیابی، کیفیت و نوآوری
- شناخت شناسی و تعیین عوامل مؤثر در
تفکر و دانش مهندسی
- ارزشیابی برنامه ها و دروس مهندسی
- روش های نوین یاددهی و یادگیری در
آموزش مهندسی
- چگونگی استفاده از روش ها، ابزارها و معیارهای ارزیابی در توسعه مهندسی
- کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی در ارتقا آموزش مهندسی

ث . آموزش در سایر رشته های علوم(ریاضی، فیزیک، شیمی و روانشناسی و علوم تربیتی)


- مقالات علمی ـ پژوهشی مرتبط با آموزش در رشته های فوق