براساس بند 9 از ماده 2 اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران موضوع " اشاعه اطلاعات و دانسته های علمی از طریق انتشار مجلات و کتب علمی و پژوهشی بالاخص نتایج تحقیقات و یافته های جدید علمی و فرهنگی در سطح کشور و جهان" گروه علوم مهندسی فرهنگستان فصلنامه آموزش مهندسی ایران را منتشر می نماید.

هدف توسعه علوم آموزش مهندسی، حرفه مهندسی، جایگاه مهندسی در ارتقای توسعه پایدار صنعت کشور، تعامل صنعت و دانشگاه، مشارکت فعال با انجمن های مهندسی و ارتباط علمی با صاحبنظران حوزه مهندسی ملی و بین المللی می باشد.

این نشریه با شرایط ذیل منتشر می شود:

1-فصلنامه آموزش مهندسی ایران با دسترسی باز (CC) است و حق چاپ و انتشار برای نویسندگان محفوظ است.

2-فصلنامه هیچ گونه هزینه داوری، چاپ و انتشار از نویسندگان دریافت نمی­کند.

3-فصلنامه آموزش مهندسی ایران همکاری بین محققان ، ناشران و سایر علاقمندان را برای در دسترس قرار دادن اطلاعات و داده های ثبت شده بدون هیچ گونه محدودیتی حمایت می کند.

4- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.

5- نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و سردبیر باید براساس مواد مندرج در بخش اخلاق انتشار مقاله مندرج شده عمل نماید.

6-کلیه مقالات دریافتی ابتدا با استفاده از نرم افزار موجود در سامانه و همچنین همیاب به منظور شناخت اصالت مقاله، رعایت اخلاق پژوهش و صحت مالکیت ارزیابی می شوند.

7-فصلنامه مقالاتی که حاصل کار پژوهشی بوده و پیرامون محورهای مندرج در زمینه های انتشاراتی است در فرایند داوری قرار می دهد.

8-نویسنده مسئول باید هنگام بارگذاری مقاله فرم تعهد اخلاقی و فرم تعارض منافع را تکمیل، امضا و ارائه دهد.

9-فصلنامه به صورت دیجیتالی در منابع زیر آرشیو می شود.

الف- گوگل اسکولار

ب- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پ- پروکوئست ProQuest

ت- ابسکو EBSCO

ث- سیویلیکا

ج- مگ ایران

چ- ویراساینس

ح- پیرسون

خ- کتاب جهانی

د- بریتانیکا

ذ- جی گیت

ر- سای اکسپلور

ز- سای ایندکس

ژ- ریسرچ بایب

س- ASI

ش- گنجینه اسناد ( کتابخانه ملی ایران)

ص- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

10- نوبت های چاپ: فصلنامه

11- زبان نشریه: فارسی و چکیده و مراجع به انگلیسی

12- نمایه شده: بلی

13- نوع داوری: دوسو ناشناس با نظر حداقل 2 داور

14- نوع نشریه: علمی و پژوهشی

15- حوزه تخصصی: مباحث پیرامون آموزش علوم و مهندسی

 

طبق مصوبه یکصدو نودو نهمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 1396/12/6 با تمدید رتبه علمی ـ پژوهشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران موافقت به عمل آمد.

 جهت اطلاع، طبق ماده واحده «نحوه اعتبار گذاری نشریات فرهنگستان ها ی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 267 مورخ 1393/1/19  شورای عالی انقلاب فرهنگی» به فرهنگستان اجازه داده شده است در خصوص رتبه بندی نشریات خود اقدام نمایند. با این تأیید، مجوز نشریات مزبور از نظر کمیسیون های نشریات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مصوب و معتبر تلقی خواهد شد


موضوعات فصلنامه:

الف. توسعه آموزش مهندسی
- مرزهای نو در آموزش مهندسی
- طراحی دروس و برنامه های جدید
- آینده آموزش مهندسی در ایران و جهان
- استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در مهندسی
- آموزش بر خط (الکترونیک) مهندسی
- آموزش مهندسی در جهت توسعه پایدار
- آموزش های بین رشته ای مهندسی
- توسعه علمی و فناوری
- تنوع در آموزش مهندسی

پ. تحقیق و پژوهش
- جایگاه تحقیق و پژوهش در آموزش مهندسی
- پژوهش در آموزش مهندسی
- تاریخ علوم و فناوری در مهندسی
- تجربیات بومی مهندسی در آموزش و مستند سازی
ت. ارتقای فرهنگ علوم انسانی
- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در آموزش مهندسی
- نقش علوم انسانی در آموزش مهندسی
- اخلاق مهندسی
- اخلاق آموزش
- اخلاق پژوهش

ب. ارزشیابی، کیفیت و نوآوری
- شناخت شناسی و تعیین عوامل مؤثر در
تفکر و دانش مهندسی
- ارزشیابی برنامه ها و دروس مهندسی
- روش های نوین یاددهی و یادگیری در
آموزش مهندسی
- چگونگی استفاده از روش ها، ابزارها و معیارهای ارزیابی در توسعه مهندسی
- کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی در ارتقا آموزش مهندسی

ث . آموزش در سایر رشته های علوم(ریاضی، فیزیک، شیمی و روانشناسی و علوم تربیتی)


- مقالات علمی ـ پژوهشی مرتبط با آموزش در رشته های فوق