نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

رویکرد رایج آموزش مهندسی بر پایه تعریف اصول، مبانی، تشریح روابط ریاضی و عددی یک درس استوار است که به‌طور معمول در کتاب‌های درسی آن موضوع به‌خوبی تشریح شده است. مسئله‌های جدید حوزهٔ مهندسی فراتر از یک درس یا یک رشته است و دانش‌آموختگان معمولاً در گروه‌های متشکل از رشته‌ها و حوزه‌های مختلف به تجزیه و تحلیل و حل مسئله‌های چندرشته‌ای و چندبعدی می‌پردازند. برای آمادگی ورود به این عرصه‌ها نیاز است که فراگیران در زمان تحصیل با رویکرد یکپارچه آموزش همگام با پژوهش، تحلیل حساسیت، تفکر بین‌رشته‌ای، توجه به زنجیره ارزش فناوری آشنایی پیدا کنند. در رویکرد جدید، استاد حین تدریس مطالب کلاسیک، جایگاه درس را در منظومه زنجیرهٔ ارزش فناوری مشخص می‌نماید. در این مقاله، ابتدا اهمیت و نیاز به دیدگاه همگرا در آموزش مهندسی مطرح می‌شود. در ادامه، با تمرکز بر درس مهندسی مخزن رشته مهندسی نفت، زنجیره فناوری صنعت گاز معرفی شده و ارتباط مبحث مهندسی مخزن با حوزه‌های مهندسی شیمی، طراحی فرایند، پیوند مبحث‌های مهندسی مخزن با حوزه‌های یادشده با ذکر نمونه‌های واقعی تشریح می‌گردد. در مثال‌های ذکرشده، پس از طرح سؤالات پژوهشی، دانشجو با نتایج پژوهش‌های مرتبط با موضوع تدریس آشنا می‌شود و با مرور یک یا چند پژوهش کاربردی مرتبط با مبحث، روش تحقیق مهندسی را حین تدریس فرا می‌گیرد. مثال‌های ارائه‌شده مربوط به مهندسی مخزن و زنجیره ارزش از مخزن تا پالایشگاه می‌باشند. رویکرد آموزش مهندسی، هم‌راستا با پژوهش به فراگیر قدرت تفکر یکپارچه، شناخت ابعاد مختلف مسئله‌های جدید مهندسی مخزن و درک جامع‌تر از مسئله را به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ENGINEERING EDUCATION AND RESEARCH BASED ON TECHNOLOGY VALUE CHAIN-CASE STUDY: RESERVOIR ENGINEERING IN GAS INDUSTRY

نویسنده [English]

  • Reza Azin

Department of Petroleum Engineering, Faculty of Petroleum, Gas and Petrochemical Engineering, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

The classic approach in engineering education starts with basic definitions, principles, mathematical modeling and formulation of an individual course and is well documented in textbooks. New engineering problems are normally beyond a course or an engineering area and graduates need to involve in a multidisciplinary team to analyze and solve these problems. To prepare for this team collaboration, students need to get familiar with an integrated education and research approach during their studies, as well as sensitivity analysis, interdisciplinary thinking, and understanding the value chain. In this approach, the instructor raises applied research questions and problems while presenting the course curriculum in association with broader engineering and technology value chain. In this paper, first the importance of a converging view in engineering education is presented. Then, by focusing on reservoir engineering course as part of the petroleum engineering curriculum, the technology chain of gas industry is described. Next, the link between topics of this course with such areas as chemical engineering, process design, is clarified. After that, real cases are presented to further discuss on the link between reservoir engineering and fluid flow hydrodynamics, carbonated reservoirs, engineering science history, intelligent techniques, and engineering mathematics. In each case study, the student becomes familiar with the output of research studies related to the subject and learns inherently the research methodology in engineering. The presented examples cover the reservoir engineering and value-chain topics from reservoir to refinery. The engineering education aligned with research empowers the student in integrated thinking, understanding different features of new reservoir engineering problems and reservoir economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Education
  • Research
  • Value Chain
  • Reservoir Engineering
  • Gas Industry
Azin, R., Mohammadi Baghmolaei, M., and Sakhaei, Z. (2016), Parametric analysis of diffusivity equation in oil reservoirs, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 7, 169-179.
Azin, R., Sedaghati, H., Fatehi, R., Osfouri, Sh., and Sakhaei, Z. (2018), Production assessment of low production rate of well in a super-giant gas condensate reservoir: Application of an integrated strategy, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 9, 543–560.
Azin, R., Malakooti, R., Helalizadeh A., and Zirrahi, M. (2014), Investigation of underground sour gas storage in a depleted gas reservoir, Oil & Gas Sci. Tech., 69, 1227-1236.
Brockman, Max. (2009), What’s Next? Dispatches on the future of science, Translated by Reza Azin (2012), Persian Gulf University Press, ISBN 978-0-307-38931-2.
Brown, G. O., 2002, Henry Darcy and the making of a law, Water Resources Research, 38, 1106
Cosentino (2001), Integrated Reservoir Studies, ISBN 9782710807971.
Craft, B. C., Hawking, M., and Terry, R. E. (1991), Applied petroleum reservoir engineering, 2nd ed., Prentice-Hall, Translated by Azin, R. et al. (2007).
Farmani, Z., Azin, R., Fatehi, R., and Escrochi, M. (2018), Analysis of pre-darcy flow for different liquids and gases, Journal of Petroleum Science and Engineering, 168, 17-31.
Farmani, Z., Farokhian, D., Izadpanahi, A., Seifi, F., Zahedizadeh, P., Safari, Z., Ghaderi, A., Kazemi, F., and Azin, R. (2019), Pre-darcy flow and klinkenberg effect in dense, consolidated carbonate formations, Geotechnical and Geological Engineering, 37, 3255–3270.
Hajizadeh, A., Mohamadi-Baghmolaei, M., Azin, R., Osfouri, Sh., and Heydari, I. (2018). Technical and economic evaluation of flare gas recovery in a giant gas refinery, Chemical Engineering Research and Design, 131, 506-519.
splitting in a gas-condensate offshore platform, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 21, 1163-1170.
Mohamadi-Baghmolaei, M., Azin, R., Sakhei, Z., Mohamadi-Baghmolaei, R. and Osfouri, Sh. (2016a), Novel method for estimation of gas/oil relative permeabilities, Journal of Molecular Liquids, 223, 1185-1191.
Mohamadi-Baghmolaei, M., Azin, R., Zarei, Z., and Osfouri, Sh. (2016b), Presenting decision tree for best mixing rules and z-factor correlations and introducing novel correlation for binary mixtures, Petroleum, 2, 289-295.
Mohamadi-Baghmolaei, M., Hajizadeh, A., Zahedizadeh, P., Azin, R., and Zendehboudi, S. (2021), Evaluation of hybridized performance of amine scrubbing plant based on exergy, energy, environmental, and economic prospects: A Gas Sweetening Plant Case Study, Energy, 214, 118715.
Mohamadi-Baghmolaei, M., Azin, R., Osfouri, Sh., and Zendehboudi, S. (2019), Experimental and modeling investigation of non-equilibrium condensate vaporization in porous systems: Effective Determination of Mass Transfer Coefficient, Fuel, 262, 116011.
Mohamadi-Baghmolaei, M., Azin, R., Osfouri, Sh., and Zendehboudi, S. (2019), Evaluation of mass transfer coefficient for gas condensates in porous systems: Experimental and Modeling, Fuel, 255, 115507.
Mohamadi-Baghmolaei, M., Azin, R., Osfouri, Sh., Zendehboudi, S., Hajizadeh, A., and Izadpanahi, A. (2021), Mass transfer during transient condensate vaporization: Experimental and modeling study, Journal of Molecular Liquids, In Press, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.114022.
Nabipour, I. (2018), The third generation University in the fourth industrial revolution, Bushehr University of Medical Science Press, ISBN 978-600-5032-87-1.
Nabipour, I. (2019), Science and Technology Convergence, An approach to the 3rd generation University, Bushehr University of Medical Science Press, ISBN 978-600-5032-96-3.
Saidi, A. M. (2013), Realism of Flow Mechanism in Reservoirs, Tehran: Ava kherad publishing, ISBN 978-600-90673-7-4.
Osfouri, Sh., Azin, R., and Gerami, Sh. (2017), Phase behavior of gas condensate fluids, Persian Gulf University Press, ISBN 978-600-7544-18-1.
Lak, A. Azin, R., Osfouri, Sh., Gerami, Sh., and Chahshoori, R. (2014), Choke modeling and flow