نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران غرب

چکیده

در رشتهها و زمینههای کلاسیک و نوین مهندسی نظیر برق، مکانیک، الکترونیک، نفت، فنّاوری اطلاعات، مخابرات، مکاترونیک، علوم رایانه، رباتیک، هوش مصنوعی، شناختی و...زبان تخصصی و فنی انگلیسی به‌ عنوان زبان مشترک ارتباطی نشر متون و ارائۀ شفاهی در همایشهای بینالمللی (به‌ ویژه در کشورهای درحال‌ توسعه غیرانگلیسی زبان) پذیرفته شده است. از طرفی با افزایش تحرک و جابه‌ جایی روزافزون نیروی کار در دهکدۀ جهانی نیاز مهند دسان به ارتقای مهارتهای ارتباطی در ابعاد بینالمللی موضوعی حیاتی ونشانی از برتری است.این مهارتها نه‌ تنها اهداف اصلی از منظر زبان‌شناسی نظیر بهبود تلفظ، تسلط بهتر بر واژگان وغیره را در بر می‌گیرد، بلکه شامل مهارتهای اجتماعی و فرهنگی زبان و همچنین توانایی استفاده از راهبردهای مختلف جبرانیـ ارتباطی (مانند تفسیر)، هنگامی‌که معانی زبانی ناکافی به نظر می‌رسند، می‌شود. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، با مروری بر مباحث نظری مرتبط و تجربیات نویسنده و ارائۀ مثالهایی برای ورود به بحث، ابتدا به نقش و تأثیر زبان تخصصی در آموزش مهندسی می‌پردازند سپس، با اشاره به ویژگیهای اساسی مهارتهای ارتباطی، که لازم است در برنامه‌ های درسی رشته‌ های مهندسی گنجانده شوند، آموزش زبان تخصصی را با در نظر گرفتن فعالیتهایی که نزدیک به شرایط علمی و حرفه مربوط است به‌ عنوان عنصر حیاتیِ آموزش مهند دسان فردا معرفی می‌ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Technical English Language on Modern Engineering Education

نویسنده [English]

  • Minoo Alemi

Islamic Azad University - Tehran West Branch Sharif University of Technology- Social Robotics Lab http://www.mech.sharif.ir/web/14039/72

چکیده [English]

In classical and modern fields of engineering such as electrical, mechanical, electronics, information technology, telecommunications, mechatronics, computer science, robotics, artificial intelligence, cognitive, etc., technical English language has been well accepted as a common language of communication for written diffusion of subjects and oral presentations at international conferences (especially in non-English developing countries). On the other hand, with increasing labor mobility in the global village engineers need to improve and enhance their communication skills on the international scale which is crucial and considered as a sign of excellence. These skills not only include the main purposes from the linguistics point-of-view, such as improving pronunciation, better command of vocabulary, etc., but also include social and cultural skills as well as the ability to use different strategies or compensation communication (like interpreting) when verbal meanings seem insufficient. The authors in this paper first examine the role and impact of Technical English in modern engineering education, and then will discuss the basic features of communication skills that need to be included in undergraduate engineering curricula.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical English
  • Vocational English
  • Engineering education
  • language and Culture
  • English language