نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان علوم

چکیده

تاریخ تأسیس نخستین دورۀ دکتری معماری در ایران به سه دهه نمی‌رسد. این دوره،‌ که نخست در یک دانشکده و با چند دانشجو آغاز شد، امروز با دهها دانشکده و مؤسسۀ دولتی و خصوصی آموزش عالی صدها دانش‌آموختۀ دکتری معماری در سال به وضعی انفجاری رسیده است. محصولات این دوره‌ها، چه دانش‌آموختگان و چه رساله‌های ایشان، متأسفانه موجب تحول متوقع نشده‌اند و در صورت ادامۀ رشد کمّی، این دوره‌ها خود به معضلی تبدیل خواهد شد. هدف از این نوشتار بررسی معضلات ماهوی و علمی و مدیریتی دوره‌های دکتری معماری و سپس پیشنهاد راههایی به مسئولان و استادان دوره‌های دکتری معماری برای بهسازی این دوره‌ها در جهت تنظیم آنها برای خدمت بیشتر به علم و حرفۀ معماری و محیط مصنوع در کشور است. این نوشتار در پنج فصل تنظیم شده است:  مروری بر آسیبهای وضع کنونی دورۀ دکتری معماری، چیستی، محصول، زمینه‌ها و انواع تحقیق، و آداب تحقیق.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ARCHITECTURAL EDUCATION STRATEGIC PHD

نویسنده [English]

  • Members of Architecture Branch Engineering Group

Members of Architecture Branch, Engineering Group

چکیده [English]

The first PhD program in architecture in Iran was initiated in the early nineties. The rapid expansion of such programs in recent years has resulted in a critical situation in the country, where several public and private universities and academic institutions take PhD candidates, and have already graduated a large number of PhD holders.
Unfortunately, though, the products of PhD courses, either the graduates or the dissertations, have not lead to the expected developments, while the unbalanced expansion of such programs is turning out to become a big problem.
The present report is to draw the attention of architectural education planners, managers, professors and thinkers to the most important aspects of PhD courses in architecture as well as their advantages and drawbacks. By doing so, it intends to find proper approaches towards the improvement of such courses to meet the real needs of the discipline as well as the profession of architecture, so crucial to the enhancement of the built environment.
This text is organized in five chapters on the following issues: current problems in architectural PhD courses, the nature, the product, the types and context of PhD research, and the research moda operandi.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • PhD Program in architecture
  • learning assessment
  • Architectural education
  • architecture as profession
  • architectural research