نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 مرکز تحقیقات مهندسی زیرساخت، دانشکده مهندسی، طراحی و ساخت محیط، دانشگاه سیدنی غربی، استرالیا

چکیده

آموزش ابزارهای بررسی پایداری برای مهندسان عمران باید با هدف اتخاذ پایدارترین تصمیمات مهندسی در پروژه ‏ها صورت ‏گیرد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه به‏ کارگیری رویکرد پایداری در آموزش مهندسی عمران در ایران با برخی کشورهای توسعه ‏یافته است. در این پژوهش از روش توصیفی_ مقایسه ‏ای جهت سنجش عوامل مورد بررسی استفاده شده است. در همین راستا، ضمن بررسی دیدگاه‏ های سازمان‏های حرفه ‏ای داخلی و خارجی، به اهمیت آموزش پایداری پرداخته شده و با شرح مباحث آموزشی پایداری در برخی دانشگاه‏های مطرح جهان و مقایسه آن‏ها با برنامه مصوب آموزشی مهندسی عمران در کشور، راهکارهایی را برای آموزش پایداری در مهندسی عمران ارائه می‏ دهد. با توجه‏ به مطالعات انجام ‏شده، مشخص گردید در برخی جنبه ‏ها می‏توان در برنامه‏ های آموزشی مراکز آموزش عالی کشور، در جهت آموزش مفاهیم پایداری تجدید نظر گردد. با اصلاح و به ‏روزرسانی شیوه ‏های تدریس و ارتباط دانشجویان با صنعت و شرکت‏های دانش ‏بنیان، مفاهیم پایداری به ‏صورت عملیاتی آموزش داده شود، به ‏گونه‏ ای که دانشجویان بتوانند پس از گذراندن دروس مربوط، آمادگی لازم جهت اعمال این مفاهیم در طراحی‏، ساخت و بهره‏ برداری از زیرساخت‏ های عمرانی را کسب کنند. استفاده از رویکردهای تعاملی _ تشویقی و فعالیت‏های گروهی میان دانشجویان و مهندسان عمران می‏تواند به ارتقای کیفیت آموزش پایداری کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A descriptive-comparative study of incorporating the sustainability approach in civil engineering education

نویسندگان [English]

  • Pooyan Ayar 1
  • Omid Reza Baghchesaraei 2
  • Amirali Khademi 1
  • Aryan Baibordy 1

1 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology

2 Centre for Infrastructure Engineering, School of Engineering, Design, and Built Environment, Western Sydney University, NSW, Australia

چکیده [English]

Sustainability tools should be taught to civil engineers to make the most sustainable engineering decisions in projects. This study is conducted mainly to compare the application of the sustainability approach in civil engineering education in Iran and some developed countries. In this study, the investigated factors are measured using the comparative-descriptive method. In this regard, the importance of sustainability education is discussed in addition to examining the views of domestic and foreign professional organizations. Besides, some solutions for sustainability education in civil engineering are provided by describing sustainability education topics in some world-class universities and comparing them with the approved civil engineering education program in Iran. Studies show that the educational programs of the country’s higher education centres can be revised in some aspects to teach sustainability concepts. Sustainability concepts should be taught operationally by modifying and updating teaching methods and connecting students with industry and knowledge-based companies. In this way, students will get the necessary preparation to apply these concepts in the design, construction, and operation of civil infrastructure after passing the relevant courses. The quality of teaching sustainability tools and concepts can be improved by using interactive and encouraging approaches and group activities of civil students and engineers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • engineering education
  • sustainability education
  • civil engineering
  • educational approach
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). (2021). Criteria for accrediting engineering programs. 
Admin. (2012). “Difference between sustainability and sustainable development”. Retrieved from: https://www.differencebetween.com/difference-between-sustainability-and-vs-sustainabledevelopment/.
Ali, K. K., & Bakir, H. F. (2021). Sustainable Civil Engineering.
Amadei, B. (2014, August). Engineering for sustainable human development: A guide to successful small-scale community projects. American Society of Civil Engineers. 
Amercian Society of Civil Engineering (ASCE). (2020). Code of ethics.
Amercian Society of Civil Engineering ASCE. (2022). Committee on sustainability (cos), Awards working groups: ASCE. Retrieved from: https://www.asce.org/communities/institutes-and-technical-groups/sustainability/committees/committee-on-sustainability--cos/awards-working-group.
Arizona State University (ASU). (2022). School of Sustainable Engineering and the Built Environment. Retrieved from: https://ssebe.engineering.asu.edu/graduate/civil/.
Braham, A., & Casillas, S. (2021). Fundamentals of sustainability in civil engineering.
Braxtan, N. L., & Nossoni, G. (2015, June). Correlation of personality type with student interest in sustainability in civil engineering. 2015 ASEE Annual Conference & Exposition (pp. 26-411).
Brunel University London. Brunel. (2022). Retrieved from: https://www.brunel.ac.uk/study/undergraduate/civil-engineering-with-sustainability-beng/.
Derrible, S. (2019). Urban engineering for sustainability. MIT Press.
École des ponts ParisTech (Ecolo). (2022). School of Civil and Structural Engineering. Retrieved from: https://www.ecoledesponts.fr/en/civil-and-structural-engineering/.
Fedkin, M. V. (2020). John and Willie Leone family department of energy and mineral engineering. Retrieved from https://www.e-education.psu.edu/eme807/.Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). (2022). School of Civil Engineering. Retrieved from: https://www.ce.ust.hk/programs/course_description/.
Indian Institute of Technology Bombay (IITB). (2022). School of Civil Engineering. Retrieved from: https://www.civil.iitb.ac.in/academics/.
Jeronen, E. (2013) Sustainability and sustainable development. In: Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A.D. (eds) Encyclopedia of corporate social responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_662/.
Kelly, W. E., Luke, B., & Wright, R. N. (2017, September). Engineering for sustainable communities: Principles and practices. American Society of Civil Engineers. 
Kestin, T., van den Belt, M., Denby, L., Ross, K., Thwaites, J., & Hawkes, M. (2017). Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher education institutions, and the academic sector. 
Kestner, D. M., Goupil, J., & Lorenz, E. (2010). Sustainability guidelines for the structural engineer. American Society of Civil Engineers (ASCE). 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2022). Retrieved from http://catalog.mit.edu/subjects/1/.
Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2022 a). School of Civil and Environmental Engineering. Retrieved from: http://catalog.mit.edu/subjects/1/.
Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2022 b). School of Civil and Environmental Engineering. Retrieved from: https://cee.mit.edu/research/.
McGill University. McGill. (2022).  School of Civil Engineering. Retrieved from: https://www.mcgill.ca/civil/undergrad/courses/.
Ministry of Science, Research and Technology (MSRT .((2013). Syllabus and educational program of graduate course in civil engineering [in persian].
Ministry of Science, Research and Technology (MSRT). (2009). Syllabus and educational program of bachelor’s degree in civil engineering [in persian]. 
Nandagiri, L., Narasimhan, M. C., Marathe, S., & Dinesh, S. V. (Eds.). (2022). Sustainability trends and challenges in civil engineering: Select Proceedings of CTCS 2020. Springer. 
National Library and Archives of I.R.IRAN (NLAI). (2022). Retrieved from: https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/searchBF.do/. 
National Taiwan University (NTU). (2022). School of Civil Engineering. Retrieved from: https://www.ce.ntu.edu.tw/en/all/.
National University of Singapore (NUS). (2022 a). Retrieved from: https://cde.nus.edu.sg/cee/undergraduate/beng-civil/curriculum/.
National University of Singapore (NUS). (2022 b). Retrieved from: https://cde.nus.edu.sg/cee/research/research-clusters/.
Nietzel, M. T. (2022). Stanford university announces largest gift in its history - $1.1 billion from John and Ann Doerr. Retrived from https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2022/05/04/stanford-university-announces-largest-gift-in-its-history11-billion-from-john-and-ann-doerr/?sh=6382072d14e6/.
Politecnico di Torino University (Polito). (2022 a). Retrieved from: https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_formativa_2019.vis?p_a_acc=2022&p_sdu=32&p_cds=14/.
Politecnico di Torino University (Polito). (2022 b). Retrieved from: https://www.diseg.polito.it/en/la_ricerca/aree_tematiche/.
Pour Asghar Sangachin, A, Esmaeil Asadi, R, (2017), Workshop booklet, Economic and Coordination Deputy of Planning and Budget Organization [in persian].
Sáez de Cámara, E., Fernández, I., & Castillo-Eguskitza, N. (2021). A holistic approach to integrate and evaluate sustainable development in higher education. The case study of the University of the Basque Country. Sustainability, 13(1), 392.
Shukla, S. K., Chandrasekaran, S., Das, B. B., & Kolathayar, S. (2020). Smart technologies for sustainable.South East Technological University Waterford (SETU). (2022). Retrieved from: https://www.wit.ie/courses/beng-hons-in-sustainable-civil-engineering-degree-option#outline/.
Stanford University. (2022). Retrieved from: https://ughb.stanford.edu/majors-minors/major-programs/civil-engineering/.
Strauss, A., Frangopol, D., & Bergmeister, K. (Eds.). (2012). Life-cycle and sustainability of civil infrastructure systems: Proceedings of the Third International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE’12), Vienna, Austria, October 3-6, 2012. CRC Press. 
Tejarei, S. S., & Mottaghipour, M. (2016). Developing “green design” courses for engineering students. Iranian Journal of Engineering Education, 18(70), 37. [in persian].
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2021). Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:.
University of Berkeley. Berkley. (2022). Civil Engineering. Retrieved from: https://app.ce.berkeley.edu/courses/CEE/.
University of Liverpool. (Liverpool). (2022). School of Civil Engineering. Retrieved from: https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/courses/civil-engineering-beng-hons/about-us/.
University of New South Wales (UNSW). (2022 a). School of Civil and Environmental Engineering. Retrieved from: https://www.unsw.edu.au/engineering/our-schools/civil-and-environmental-engineering/student-life/course-outlines/.
University of New South Wales (UNSW). (2022 b). School of Civil and Environmental Engineering. Retrieved from UNSWc: https://www.unsw.edu.au/engineering/our-schools/civil-and-environmental-engineering/our-research/.
University of Texas at Austin (UTexas). (2022 a). Retrieved from: https://utexas.app.box.com/s/95zvjekqh9justznfx15cyr12te7tiw7/.
University of Texas at Austin (UTexas). (2022 b). Retrieved from: https://www.caee.utexas.edu/research/research-areas/.
Western Sydney University. Western Sydney. (2022). Retrieved from: https://www.westernsydney.edu.au/future/study/courses/postgraduate/.
Yates, J. K., & Castro-Lacouture, D. (2018). Sustainability in engineering design and construction. CRC Press. 
York University (YU). (2022 a). Retrieved from: https://lassonde.yorku.ca/civil/academics/undergraduate-studies/undergraduate-courses/undergraduate-technical-electives/#structural/.
York University (YU). (2022 b). Retrieved from: https://lassonde.yorku.ca/civil/research/.