نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی، دانشکاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22047/ijee.2023.393832.1974

چکیده

داوطلبان ورود به رشته‌های مهندسی از بین فارغ‌التحصیلان رشته ریاضی- فیزیک در دبیرستان‌ها هستند. در دو دهه اخیر تعداد دانش‌آموزان رشته ریاضی- فیزیک به شدت کاهش یافته است که این امر موجب کاهش تعداد و کیفیت داوطلبان تحصیل در رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها شده که ممکن است موجب اثرات منفی بر توسعه علمی و اقتصادی کشور شود. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل موثر بر کاهش داوطلبان تحصیل در رشته‌های مهندسی، براساس پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان، از رو دلفی استفاده گردید. در مرحله دوم جهت اولویت بندی این عوامل از رویکرد ترکیبی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل آموزش، فرصت‌های شغلی آینده، توانایی و علایق شخص، خانوادگی و نظر والدین، و اجتماعی و فرهنگی به ترتیب دارای بیش‌ترین تعامل و ارتباط با سایر عوامل می‌باشند. همچنین نتایج بررسی معیارهای عوامل نشان داد که معیارهای وجود تصور سختی بیش‌تر در تحصیل و کار در رشته های مهندسی ، تحصیل اعضای خانواده در رشته های دیگر، موقعیت و منزلت اجتماعی تحصیل در رشته های مهندسی دارای بیش‌ترین اهمیت در بین کلیه معیارهای اثر‌گذار بر کاهش داوطلبان رشته های مهندسی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize factors influencing the reduction of engineering candidates from the perspective of 12th grade students with a combined approach of dimatel and network analysis process (Case Study: Zahedan city)

نویسندگان [English]

  • Faezeh Mirshekari 1
  • Mohammad Reza Shahraki 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran

2 Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, sisatan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Candidates for admission to engineering are graduates of Mathematical Physics. In the past few years, the number of students in mathematical physics has decreased sharply, which has reduced the number and quality of volunteers studying engineering in universities, which can have negative effects on the scientific and economic development of the country. First, the Delphi method was used to identify factors that contribute to the decline of candidates studying engineering, based on the background of research and interviews. The second step was to prioritize these factors using the combined dimatel approach and the network analysis process. The results of the study showed that the factors of Education, future job opportunities, ability and interests of the person, family and parental opinion, and social and Cultural, respectively, have the greatest interaction and communication with other factors. The results of the study of the criteria of factors also showed that the criteria for the existence of a greater perception of difficulty in studying and working in engineering disciplines, studying family members in other disciplines, the position and social status of studying in engineering disciplines are the most important among all the criteria that affect the reduction of candidates in engineering disciplines

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering
  • Dimatel
  • network analysis process
  • agents
  • student