نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،‌ ایران

3 گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22047/ijee.2023.390309.1968

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت کنونی آموزش درس معماری جهان در ایران از دیدگاه مدرسان است تا زمینه‌ای برای استعمارزدایی از برنامهٔ درسی آن فراهم شود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش نه نفر از مدرسان معماری جهان در نه دانشگاه دولتی هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند گزینش شده‌اند. گرداوری داده‌ها با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت و از نظر مضمونی تحلیل شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. شش مضمون اصلی در مصاحبه‌ها یافت شد: انگیزه‌های مدرسان، نتایج یادگیری دانشجویان، رویکردهای آموزشی، راهبردهای آموزشی، منابع آموزشی و معضلات آموزشی. براساس یافته‌های پژوهش، مدرسان معماری جهان دانش‌آموختگانی از رشتهٔ معماری هستند که به تاریخ علاقه دارند یا در زمینهٔ تاریخ معماری پژوهش کرده‌اند. از نگاه آنان اصلی‌ترین خروجی یادگیری درس تقویت مهارت‌های طراحی است. آنان برای تدریس از ترکیبِ هشت رویکردِ تاریخ‌نگارانه، تحلیلی، تطبیقی، توصیفی، سیاق‌مند، گونه‌شناسانه، مفهومی و میان‌فرهنگی استفاده می‌کنند. اصلی‌ترین معضلات تدریس عبارتند از اندک بودن زمان درس، توجه بیشتر دانشکده‌ها به دروس طراحی، فقدان منابع معتبر به زبان فارسی و امکان‌ناپذیری بازدید از آثار تاریخی برون‌مرزی. این پژوهش با بررسی انگیزه‌ها، نتایج یادگیری، رویکردها، راهبردها، منابع و مشکلات آموزشی، به ادبیات آموزش معماری مساهمت دارد و پیشنهادهایی برای توسعه و نوآوری برنامه‌های درسی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teaching the Introduction to World Architecture Course in Iran: A Thematic Analysis of University Lecturers’ Views

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Mirnezami Ziabari 1
  • Gholamhossein Memarian 2
  • Asghar Mohammadmoradi 3

1 Iran University of Science and Technology (IUST)

2 Department of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Department of Building Conservation, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research aims to examine how the World Architecture survey course is taught in Iranian universities so as to prepare the ground for changing its curriculum to make it more inclusive and diverse. The research participants are nine lecturers who teach world architecture in nine public universities, selected through purposive sampling. The data was collected through interviews and analysed thematically and continued until saturation. The analysis revealed six main themes: teacher’s motivations, student learning outcomes, teaching approaches, teaching strategies, materials, and teaching problems. The findings indicate that the lecturers are graduates of architecture programs who are interested in history or have researched architectural history. The main student’s learning outcome is to strengthen their design skills by studying world architecture. Lecturers use a combination of eight teaching approaches: analytical, comparative, conceptual, contextual, cross-cultural, descriptive, historiographical and typological. They face several problems, such as limited time, low priority of the course in the curriculum, lack of reliable sources written in Persian, and difficulty of visiting historical monuments abroad. By exploring the motivations, outcomes, approaches, strategies, materials, and problems of teaching world architecture in Iran, this research contributes to the literature on architectural education and offers recommendations for curriculum development and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architectural education
  • world architecture
  • architectural history
  • curriculum development
  • teaching approaches