نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین ، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

دانشجویان به‌ شیوه‌های مختلفی مطالب درسی را یاد می‌گیرند. روشهای آموزش و تدریس نیز متنوع است. یادگیری دانشجویان در کلاس، در کنار عوامل دیگر، به ‌تطابق بین سبک یادگیری ترجیحی دانشجویان و سبک آموزش استاد بستگی دارد. در روش سنتی آموزش دانشگاهی بیشتر وقت کلاس به‌ سخنرانی استاد و نگاه کردن و گوش دادن دانشجویان می‌گذرد. دانشجویان به‌ تنهایی تکالیف را انجام می‌دهند و کارگروهی تشویق نمی‌شود. در مقابل، در روشهای دانشجو محور تمرکز فعالیتها از آموزشگر به ‌فراگیر منتقل می‌شود؛ به بیان دیگر، در این روشها مسئولیت ساماندهی آنچه باید فراگرفته شود به‌ خود دانشجو واگذار می‌شود. مهم‌ ترین این روشها عبارت‌ا‌ند از: یادگیری ‌فعال، که در آن دانشجویان به ‌طور مؤثر درگیر آنچه می‌آموزند می‌شوند، به ‌سؤالات پاسخ می‌دهند، خود سؤالاتی را طرح می‌کنند، وارد بحث می‌شوند و مطالب را توضیح می‌دهند. در یادگیری مشارکتی دانشجویان به ‌صورت گرو‌هی، تحت شرایطی که هم کار گروهی مؤثر و هم مسئولیت فردی ایشان اقناع شود، تکالیف یا پروژه‌ها را انجام می‌دهند. در یادگیری مسئله محور ابتدا مسئله‌ای طرح می‌شود و سپس، دانش و مهارتهای لازم برای حل آن مسئله به ‌تدریج در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد. روشهای دانشجو محور نسبت به ‌روش سنتی استاد محور برتری بارزی دارند که در مواردی چون یادگیری سریع‌تر و با ماندگاری بیشتر، درک عمیق‌تر مواد درسی، به‌‌کارگیری تفکر نقادانه یا مهارتهای مشکل‌گشایی خلاقانه و ایجاد نگرش مثبت به ‌آنچه تدریس می‌شود، قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New student-centered methods in engineering education

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo Engineering College of Engineering University of Tehran

چکیده [English]

Students learn course material via different styles. Education and instruction methods are also diverse. Students’ learning in class depends on the conformity between students’ preferred learning style and the professor’s education method, among other factors. In traditional university education method, most of class time is spent on professor lecture and students listening. Students do their homework alone and group work is not encouraged. On the contrary, in student-centered methods, the focus of activities is shifted from instructor to student. In other words, the responsibility of organizing what should be learnt is given over to the student him/herself. The most important of these methods is active learning, in which students are effectively involved in what they are taught, answer questions, raise questions, participate in discussion, and explain the material. In collaborative learning, students work as teams on homework and projects, so that both their individual responsibility and effective group work is satisfied. In problem-based learning, first a question is raised and then required knowledge and skills to solve that problem is gradually provided to students. Student-centered methods have a clear advantage over traditional instructor-centered methods. This advantage can be observed in instances like faster and more lasting learning, deeper comprehension of course material, application of critical thinking or creative problem solving skills, and establishing a positive attitude toward lectures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Styles
  • instruction styles
  • student-centered education
  • active learning
  • collaborative learning
  • Problem-Based Learning