نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

دانشجویان در زمان دانش آموختگی چه دانشها، مهارتها و نگرشهایی را باید بدانند و چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که آنها به‌ این تواناییها دست‌یافته‌اند؟ اینها سؤالات اساسی در آموزش مهندسی در طی دو دهۀ گذشته بوده است. کوششهایی که برای پاسخ به‌ این سؤالها صورت گرفته، به‌ تغییرات چشمگیری در آموزش مهندسی و ارزشیابی دستاوردهای آن منجر شده است. تأکید بیش از حد بر آموزش علوم مهندسی، در دهه‌های پایانی قرن بیستم، فاصله بین آموزشهای عرضه شده و نیازهای واقعی دنیای کار حرفه‌ای را افزایش داده است. برای از بین بردن این فاصله تعدادی از دانشگاههای پیشرو در آموزش مهندسی ابتکاری جدید برای توسعۀ چشم‌اندازی تازه داشته‌اند. از مهم‌ترین وجوه این برنامه، که به CDIO معروف شده است، تأکید بر فعالیتهای عملی و هدایت آموزشهای دانشگاهی به‌ سمت نیازهای صنعت و بازار کار است. نگرش جدید بر این پیشفرض استوار است که دانش‌آموختگان مهندسی باید بتوانند سیستم‌های پیچیده مهندسی را، در محیطی مدرن و مبتنی بر کارگروهی، برای خلق محصولات و سیستم‌ها تعریف، طراحی‌ و اجرا کنند و به کار ببرند. سمتگیری کلی این برنامه می‌تواند برای ارتقای برنامه‌های آموزش مهندسی کشور و همخوانی هر چه بیشتر آنها با دستاوردهای نوین آموزش مهندسی در سطح جهان به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revision of engineering education for 21st century

نویسنده [English]

  • H. Memarian

Professor of Geo Engineering College of Engineering

چکیده [English]

What knowledge, skills, and attitudes should students have upon graduation? And how can we ascertain that they have acquired these capabilities? These have been fundamental questions in engineering education during the last two decades. Attempts to answer these questions have led to considerable changes in engineering education and accreditation of its outcomes. Excessive emphasis on education of engineering sciences in the final decades of the twentieth century widened the gap between the presented education and the real needs of the skilled manpower. In order to fill this gap, several pioneer universities in engineering education formed a novel innovation to develop a new viewpoint. Among the most important aspects of this program, which is known as CDIO, is the emphasis on practical activities and directing university education toward the needs of industry and job market. The new approach is based on this hypothesis that engineering graduates should be able to conceive, design, implement, and operate (CDIO) complex engineering systems within a modern and team work-oriented environment with the aim of creating products and systems. The general trend of this program can be used to promote country’s engineering education programs, and harmonize them as much as possible with new engineering education outcomes in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceive
  • Design
  • CDIO
  • engineering education context
  • engineering education standards
  • engineering education syllabus