نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2023.398660.1981

چکیده

در این مقاله، تجربه اجرای یک امتحان پایان‌ترم با روشی نوین در دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور 38 دانشجو به اشتراک گذاشته می‌شود. در این روش، دانشجویان در وسط امتحان به مدت ۵ دقیقه خارج از کلاس خارج و با یکدیگر در مورد امتحان سوالات امتحان مشورت نمودند. سپس با آرامش و کاهش اضطراب به جلسه امتحان باز گشته و امتحان را به پایان رساندند. مقایسه نمرات امتحان با سال‌های گذشته نشان داد که متوسط نمرات تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. یک سال بعد از برگزاری این امتحان، تصمیم گرفته شد با دانشجویانی که درس را گذرانده بودند، با سیوالات مختلف مصاحبه صورت گیرد. نتایج مصاحبه نشان داد که از نظر دانشجویان، تنش معمول امتحان به هیجان و انرژی مثبت در یادگیری تبدیل شده است و بعد از گذشت یک سال نیز بسیاری از نکات و سؤال‌های امتحان را به خاطر داشتند. این تحقیق همچنین می‌تواند پس از رفع مشکلات احتمالی، در سطح گسترده‌ای به کار گرفته و به کاهش فشار روانی دانشجویان ناشی از آزمون‌های پایان‌ترم و ارتقای آموزش مهندسی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Novel Approach to Reduce Exam Stress and Enhance Learning in Engineering Education

نویسندگان [English]

  • Rahmat Sotudeh-Gharebagh 1
  • Amir Hossein Derakhshani 2

1 Professor of Chemical Engineering University of Tehran, IRAN

2 Faculty of Management University of Tehran

چکیده [English]

This article presents an innovative approach to conducting final exams to reduce students' psychological burden and enhance learning outcomes in engineering education. The method involved a two-hour exam with three different question sets given to 38 undergraduate students. During the middle of the exam, students were surprised with a 5-minute break outside the classroom to relax and consult with each other. This break helped reduce anxiety levels. After the break, students returned to the exam with improved mental calmness. The average grades of students did not significantly change compared to previous years. Interviews conducted one year later showed positive feedback from students. They felt the approach transformed exam tension into excitement and energy for learning. The method reduced stress, discouraged cheating, and created a positive exam experience. The article suggests that innovative approaches to reduce exam-related psychological burden should be explored further in educational research. By refining and generalizing this approach, it can be implemented globally to benefit students. This research contributes to the ongoing discussions about exams, cheating, and alternative assessment methods in engineering education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative approach
  • Psychological burden
  • Learning outcomes
  • Exam
  • Engineering education