نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.22047/ijee.2023.415346.2009

چکیده

آموزش مهندسی در کنار حوزه‌های مختلف مهندسی، نیازمند پژوهش و اهمیت است. در علوم مهندسی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پژوهش برای مهندسان، شبیه‌سازی عددی به کمک نرم‌افزارهای کامپیوتری است. متلب/سیمولینک از جمله نرم‌افزارهای کاربردی در علوم مهندسی است. آموزش این نرم‌افزار با توجه به دامنه وسیع کاربرد آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، روشی آموزشی، با انسجام مجموعه بلوک‌های به‌کار گرفته‌شده برای شبیه‌سازی سیستم‌های مهندسی پیشنهاد شده است. این شیوه بر پایه تصویر بوده و هدف آن، آموزش چگونگی پیاده‌سازی بلوک‌ها در محیط سیمولینک نرم‌افزار است. عواملی مانند نام، شکل ظاهری و عملکرد اجزای بلوک‌ها دارای اهمیت است. روش پیشنهادی، می‌تواند در بهبود کیفیت شناخت و ماندگاری ذهنی این عوامل اثرگذار باشد. نمونه‌های اجرایی ایده پیشنهادی در سطح‌های مختلف، در قالب تکلیف یا آزمون، معرفی شده است. تجربه اجرای این روش در چند نیم‌سال تحصیلی، نشان‌دهنده قابلیت پیاده‌سازی ‌آسان آن بر روی سیستم‌های متفاوت مهندسی است. نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی در سه سازه ماندگاری، شناخت و روان‌شناختی دسته‌بندی و بررسی شده است. اثربخشی بسته پیشنهادی، به‌کمک پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainability of engineering systems simulation in software environment using a creative engineering method

نویسندگان [English]

  • Mansouri Amirhosein 1
  • Roghayeh Gavagsaz-Ghoachani 2

1 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Engineering education, alongside various fields of engineering, requires research and importance. In engineering sciences, numerical simulation using computer software is one of the important research tools for engineers. MATLAB/Simulink software is one of the practical engineering software. Due to its wide range of applications, training in this software is of particular importance. In this paper, a training method based on a coherent set of blocks used for engineering systems is introduced. This method is based on images and the goal is to implement the blocks in the Simulink environment. Factors such as the name, appearance, and performance of block components are important. The proposed method is effective in improving the recognition and mental maintenance of these factors. Examples of implementing this idea at different levels are introduced as assignments or tests. The experience of implementing this method over several semester shows that it can be easily implemented on various engineering systems. The results obtained from surveys on sustainability, recognition, and psychological aspects are analyzed. The effectiveness of the proposed package is investigated through pre- and post-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MATLAB/Simulink software
  • engineering education
  • software skills
  • sustainability