نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی ( ویژه نامه)

نویسنده

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2024.433170.2043

چکیده

کیفیت شرط بقای مراکز آموزشی مدرن و دریچه‌ای به‌سوی جهانی شدن آموزش عالی است. در یکی دو دهه گذشته آموزش مهندسی در سطح جهان، تحولات زیادی را پشت سر گذارده و ملاک‌های مشخصی برای یک آموزش مهندسی استاندارد پیشنهاد شده است. امروزه، مراکز آموزش مهندسی پیشرو، برنامه‌های آموزشی خود را به‌گونه‌ای عرضه می‌نمایند که دانش‌آموختگانی توانا برای ورود به بازار کار مهندسی، در سطح ملی و بین‌المللی، به‌دست دهد. در چنین شرایطی است که ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی، در اولویت قرار گرفته است. یکی از در دسترس‌ترین روش‌ها برای آگاهی از نقاط قوت و ضعف برنامه‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آن، گذر موفقیت آمیز از فرایند ارزشیابی است. در برداشت تازه‌ای از «ارزشیابی»، به‌جای سنجش آنچه دانشگاه عرضه می‌کند؛ تمرکز به‌ «دستاوردها»، یعنی آنچه دانش‌آموختگان کسب کرده‌اند، معطوف شده است. برای قضاوت در مورد میزان دستیابی دانشجویان به‌ دستاوردهای مورد نظر، روش‌های «ارزیابی درونی» یا خودارزیابی، توسط موسسۀ آموزشی؛ و «ارزیابی برونی»، توسط نهادهای مستقل ارزشیابی، توسعه یافته است. در این مقاله، ضمن مرور وضعیت ارزشیابی آموزش مهندسی در جهان و تشریح سازوکار ارزیابی درونی و برونی؛ اقدامات صورت گرفته، در بیش از یک دهه گذشته، برای ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، مطابق الگوی رایج در جهان، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Internal and external assessment to improve quality in engineering education; Global experiences and national efforts

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor, Tehran University

چکیده [English]

Quality is essential for the survival of modern educational institutions and a gateway to the globalization of higher education. In the last few decades, engineering has gone through many changes and certain criteria have been proposed for a standard engineering education. Today, leading engineering education schools have revised their educational programs to enable graduates to enter the national and international engineering job market. This situation calls for prioritizing improvement in educational program quality. One of the most common methods for identifying the quality of education is to pass the accreditation process successfully. In modern "accreditation", instead of measuring what the university offers, the focus is on "outcomes", or what the graduates have gained. To judge the extent to which students achieve the desired outcomes, two methods of evaluation have been developed: "internal assessment" or "self-assessment" by the educational institution; and "external assessment" by independent accreditation bodies. This article first reviews the status of engineering education accreditation in the world and explains the mechanism of internal and external assessment. Then, measures that have been taken in the last decade to evaluate engineering education in Iran, according to the common criteria in the world, are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "engineering education"
  • "quality"
  • "assessment"
  • "evaluation"