نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2024.412154.2005

چکیده

ناپایداری کمی و کیفی منابع آب و تشدید روزافزون کم‌آبی به یکی از بزرگترین چالش‌های محیط زیستی کشور تبدیل شده و زیست‌پذیری بخش‌هایی از کشور را به مخاطره انداخته است. عده‌ای از متخصصین رویکرد فن‌سالارانه‌ توسط فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با مهندسی آب را از عوامل موثر بر شکل‌گیری و تداوم بحران آب در کشور می‌دانند. در این مقاله، توان‌مندی‌هایی که یک مهندس آب باید برای مواجهه با چالش‌های امروز داشته باشد مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف نظام آموزشی موجود در کشور در تقویت این توان‌مندی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی‌های انجام شده، برنامه‌های آموزشی مهندسی آب در برخی از دانشگاه‌های پیشرو در سایر کشورها به سمت تربیت متخصصین T-شکل اصلاح شده است. این نوع از متخصصین در زمینه‌ی خاص مهندسی آب دارای دانش عمیق هستند و در سایر زمینه‌های تخصصی مرتبط، سطح محدودی از اطلاعات دارند که آنها را برای کار در گروه‌های کاری با تخصص‌های مختلف توانمند می‌کند. در این تحقیق ضمن تبیین اجزای دانشی شخصیت حرفه‌ای T-شکل، نحوه طراحی برنامه‌های آموزشی برای تربیت چنین مهندسانی تبیین شده است. دستاوردهای این تحقیق می‌تواند در ارتقای برنامه‌های آموزشی مهندسی آب در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Training T-Shaped Engineers for Water Resources Utilization and Conservation

نویسنده [English]

  • Banafsheh Zahraie

University of Tehran

چکیده [English]

Qualitative and quantitative unsustainability of water resources and growing water scarcity has become one of the country's biggest environmental challenges and has endangered the livability of parts of the country. Some experts consider the technocratic approach by the graduates of water engineering related fields as one of the factors influencing the formation and continuation of the water crisis in the country. In this article, the abilities that a water engineer must have to face today's challenges are examined and the weaknesses of the existing educational system in the country in strengthening these abilities are examined. In some leading universities water engineering programs have been modified to train T-shaped specialists. This type of specialists have deep knowledge in the specific field of water engineering and in other related technical fields, they have a limited level of information to work in teams with different specializations. Furthermore, T-shaped professionals are empowered for management and leadership. In this research, while explaining the knowledge components of the T-shaped professional personality, the way to design educational programs for the training of such engineers are explained. The findings of this research can be used for improvement of water engineering education programs in universities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water engineering
  • T-shaped specialist
  • Graduate studies
  • Multi-disciplinary education