نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در این نظامهای آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در چند کشور انگلیسی زبان در رشته های فنی و مهندسی و علوم مقایسه گردیده و جهت گیری آنها و نتایج این جهت گیریها از نظر تواناییها و کارآیی دانش آموختگان تحلیل شده اند. در انتها نظام آموزشی عالی کشورمان در همین مقاطع و رشته های تحصیلی با آنان مقایسه و بررسی و نقد شده است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of educational systems; M. Sc. and Ph. D. courses

نویسنده [English]

  • R. Hosseini

چکیده [English]

Not available