نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

اگر چه ایرانیان در گذشته دور با رمز و فن بسیار از صنایع آشنا بوده اند اما نتوانستند سهم قابل توجهی در صنعتی شدن جهان داشته باشند. واردات ماشین آلات و بعضاً فن آوریهای مختلف صنعتی توانسته است تا حد زیادی نیاز کشور را به مصنوعات خارجی مرتفع نماید ولی صاحبان صنایع در شناخت و توسعه این فن آوریها پیشرفت زیادی نداشته اند. از طرف دیگر فن آوری های ملی که بتواند برای حل نیازها و مشکلات جامعه به کار گرفته شود گسترش نیافته است. در این مقاله ضمن ارائه دو مدل برای حفظ و توسعه فن آوریهای وارداتی و ایجاد فن آوریهای ملی، یک مطالعه مورد را در نحوه توسعه فن آوری تصفیه بی هوازی فاضلابهای غلیظ صنعتی به بحث می گذارد. در ابتدا، مطالعات کتابخانه ای و آزمایشگاهی مقبولیت این فن آوری را برای حل معضل فاضلابهای صنعتی کشور نشان داد و سپس طراحی و ساخت دو واحد پایلوت برای دو فاضلاب صنعتی با ترکیب و غلظت های متفاوت انجام شد. با استقرار این دو پایلوت در دو واحد صنعتی، مشکلات راه اندازی و عوامل مؤثر در راهبری بهینه آنها در یک دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده پارامترهای طراحی برای ساخت در مقیاس بزرگ به دست آمد و با استفاده از این پارامترها طراحی و ساخت دو تصفیه خانه بی هوازی به اجرا درآمد که در حال حاضر عملیات راه اندازی و به راندمان رساندن آنها در مراحل تکمیلی است.

عنوان مقاله [English]

The role of research in development of technology;a case study

نویسنده [English]

  • J. Shayegan

چکیده [English]

Not available