نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در این مقاله ضمن بر شمردن وظایف مهندسان شیمی و شیمیستها و معرفی جایگاه آنها و نحوه مشارکت و همکاریشان در توسعه فرایندها، نشان داده شده است که دیدگاه نسبتاً متداولی که کارهای آزمایشگاهی را منحصراً وظایف شیمیستها و مراحل طراحی و ساخت و بهره برداری از واحدهای نیمه صنعتی را فقط خاص مهندسان شیمی می داند، صحیح نیست و این دو گروه در تمام مراحل توسعه طراحها باید همکاری مستمر و مشترکی داشته باشند.

عنوان مقاله [English]

The role of engineers and chemists in design and operation of pilot plants

نویسندگان [English]

  • M. Mozafarian
  • M. Nikazar
  • S. Mahdizadeh

چکیده [English]

Not available