نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه علم و صنعت، عضو پیوسته فرهنگستان علوم

چکیده

یاگیری مداوم یا مادام العمر برای مهندسان حرفه ای به اندازه کارآموزی اولیه و دریافت مدرک امری ضروری است. توسعه پیوسته حرفه ای برای اطمینان از سلامت عمومی، محیط پایدار، اقتصاد رقابتی ملی، یک حرفه قابل احترام، کارفرمای موفق به لحاظ اقتصادی و ارضای شرایط شغلی، امری ضرور است. این مسئولیت اولیه برای هر مهندسی که به صورت فعال مورد پشتیبانی کارفرمایان(سرمایه داران ) قرار می گیرد، کاملا لازم است. فرایند حفظ شایستگی مداوم بین متخصصان، به وضعیت کارفرما و عوامل مهندسی که باید ارضا شود بستگی دارد. این مقاله راهنمایی برای یادگیر مداوم کارکنان، کارفرمایان، دانشکده های مهندسی، مهندسان حرفه ای و انجمنهای مهندسی فنی است. علاوه براین، بهترین عملکردها برای سازمانهای پیشگام اجرایی و کادر مهندسی توضیح داده شده است تا بازه وسیع روشهای آموزشهای مداوم روشن شود. یادگیری در ضمن کار به عنوان روش بسیار مهم جهت بیشینه کردن شایستگیهای حرفه ای پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Countinuing education for profesional engineering

نویسنده [English]

  • Ali Kaveh

چکیده [English]

Not available