نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده

مدلهای فیزیکی همواره برای تحقیق در مسائل علوم و مهندسی به کار رفته اند، اما در سالهای اخیر استفاده از مدلهای فیزیکی در آموزش دروس نیز رواج یافته است. این مقاله به تشریح تحقیق انجام شده در خصوص به کارگیری چند مدل فیزیکی برای آموزش درس مهندسی پی می پردازد. در این تحقیق چهار مدل فیزیکی طراحی و ساخته شد. اثرهای مقیاس و مرز در مدلهای آموزشی باید آن قدر کاهش یابد که مانع رسیدن به اهداف آموزشی نشود. بنابراین، ارزیابی آموزشی مدلها ضرورت دارد. پس از آن که مدلها ساخته شد، ابتدا توسط مؤلف و همکاران مورد بررسی آزمایشی قرار گرفت و معایب اولیه آنها برطرف گردید. سپس برنامه ریزی شد که دانشجویان به کارکردن با این مدلها بپردازند. در هرجلسه پس از اتمام کار دانشجویان، پرسشنامه های نظرخواهی و سنجش اطلاعات دانشجویان در اختیار آنان قرار گرفت. در پایان نتایج بررسی شد و نتیجه گیری به عمل آمد. در این تحقیق علاوه بر مطالعه منابع منتشر شده در این زمینه، با تعداد زیادی از استادان دروس مهندسی پی در نقاط مختلف جهان تماسهای مستقیم برقرار شد تا تجربه های مشابه جمع آوری و جمع بندی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applications of Physical Models in Engineering Education

نویسنده [English]

  • Aliَ Fakher

چکیده [English]

Not available